foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

Наставно особље у нашој школи

 

 

Име и презиме

 

Врста Стручне Спреме

 

Предмет који предаје

 

Године радног стажа

 

 

Лиценца

%

ангаж. у школи

%

ангаж. у другој

школи (којој)

 

Мирјана Милојевић

Наставник разредне наставе

разредна настава

 

29

 

ДА

 

100%

 

/

 

Иван Филиповић

Професор разредненаставе

разредна настава

 

37

 

ДА

 

100%

 

/

 

Душан Глоговац

Професор разредне наставе

разредна настава

 

33

 

ДА

 

100%

 

/

 

Снежана Грбић

Професор разредненаставе

разредна настава

 

24

 

ДА

 

100%

 

/

 

Драга Савић

Професор разредненаставе

разредна настава

 

9

 

ДА

 

100%

 

/

 

Александра Јокић

Наставник српског језика

српски језик, библиотека

 

31

 

ДА

 

100%

 

/

 

Срђан Ковачевић

Професор српског језика

српски језик, библиотека

 

19

 

ДА

 

100%

 

/

 

Весна Петковић

Професор енглескогјезика

енглески језик,

библиотека

 

13

 

ДА

 

99%

 

/

 

 

Владан Цицварић

 

Професор разредненаставе

 

енглески језик

 

16

 

ДА

 

40%

Сирогојно 40%

Пета осн.

20%

 

Милош Рацић

Професор историје

 

историја

 

15

 

ДА

 

35%

Слободан Секулић 65%

 

Јелисавета Гавовић

Дипломирани географ

географија грађанско васпитање

 

16

 

ДА

 

80%

Уметн. школа 20%

 

Ана Пауновић

Дипломирани биолог

 

биологија

 

18

 

ДА

 

80%

М.М.

Луне 20%

 

 

Светлана Буквић

 

Наставник хемије

 

хемија, домаћинство

 

24

 

ДА

 

40%

Прва основна 60%

 

Тања Конатар

Наставник физичког васпитања

физичко васпитање, физ.и здр.

васпитање

 

28

 

ДА

 

100%

 

/

 

Горан Гардић

Професор техничког

образовања

ТиТ, инф. и рачун.

 

14

 

ДА

 

60%

Слободан Секулић  60%

 

Зоран Тодић

Вероучитељ

верска настава

14

НЕ

35%

Сирогојно

 

Даница Читаковић

Мастер ликовни уметник

ликовна култура, ТиТ

 

3

 

НЕ

 

75%

 

 

Душко Мијаиловић

Дипломирани професор руског језика

 

руски језик

 

18

 

ДА

 

89%

Стари град 11%

 

 

Светлана Сокић

Професор разредне наставе

Математика, библиотека

 

7

 

НЕ

 

100%

 

-

 

Горан Марковић

Дипломирани графичар ликовне уметности

Ликовна култура

 

18

 

ДА

 

15%

Алекса Дејовић 85%

 

 

Владимир Туцовић

Професор физичког васпитања

физ.и здр. васпитање, изабрани

спорт

 

9

 

ДА

 

20%

 

-

 

 

Ивана Вуковић

 

Професор разредне наставе

Физика, Библиотека Помоћник

директра

 

6

 

НЕ

 

87%

 

-

 

Миленка Маринковић

Професор разредне наставе

Физика Математика

 

36

 

ДА

 

99%

 

-

 

 

 

Звјездана Мијаиловић

 

 

Дипломирани географ

 

Грађанско васпитање, историја, физика

 

 

11

 

 

ДА

 

 

40%

Богосав Јанковић 40%

Пета основна

20%

 

Марија Глишић

Професор разредне наставе

Музиичка култура, информ.

 

1

 

НЕ

 

70%

 

-

 

 

Светлана Чегањац

 

Прфесор историје

 

Историја

 

22

 

ДА

 

30%

Нада Матић, М.М.

Луне