foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

Наставно особље у нашој школи

Име и презиме

Врста стручне Спреме

Предмет који предаје

Године радног стажа

Лиценца

% ангажо. у школи

% ангажовања у  другој школи (којој)

Мирјана Милојевић

Наставник раз. наставе

разредна настава

 

29

ДА

 

100%

 

/

Иван Филиповић

Професор разредне наставе

разредна настава

37

ДА

100%

 

/

Душан Глоговац

Професор разредне наставе

разредна настава

 

33

ДА

100%

 

/

Снежана Грбић

Професор разредне наставе

разредна настава

24

ДА

100%

 

/

Драга Савић

Професор разредне наставе

разредна настава

9

ДА

100%

 

/

Слађана Рогић

Професор разредне наставе

разредна настава

3

НЕ

100%

 

/

Александра Јокић

Наставник српског језика

српски језик и књижевност, библиотека

31

ДА

100%

 

/

Срђан Ковачевић

Професор српског језика

српски језик и књижевност,библиотека

19

ДА

100%

 

/

Весна

Петковић

Професор енглеског језика

енглески језик, библиотека

13

ДА

100%

 

/

Владан Цицварић

Професор разредне наставе

енглески језик

16

ДА

60%

Сирогојно 40%

Милош Рацић

Професор историје

Историја, свакодневни живот у прошлости

14

ДА

35%

Слободан Секулић,

Јелисавета Гавовић

Дипломирани географ

географија, грађанско васпитање

16

ДА

80%

Уметничка школа

Ана Пауновић

Дипломирани биолог

Биологија, чувари природе

18

ДА

80%

20% Основна школа М.М.Луне Каран

Светлана Буквић

Наставник економике домаћинста и хемије

хемија, домаћинство

24

ДА

40%

Прва основна 60%

Тања Конатар

Наставник физичког васпитања

физичко и здравственоваспитање, обавезна физичка активност

28

ДА

100%

/

Горан Гардић

Професор техничког образовања

техника и технологија информатика и рачунарство

14

ДА

120%

/

Зоран Тодић

Вероучитељ

верска настава

14

НЕ

20%

Сирогојно

Зорица Ивковић

Мастер васпитач у предшколским установама

васпитач

18

ДА

100%

 

/

Даница Читаковић

Мастер ликовни уметник-

ликовна култура, цртање сликање и вајање

2

НЕ

35%

 

Душко Мијаиловић

Дипломирани професор руског језика

руски језик

18

ДА

89%

Стари град 11%

Светлана Сокић

Професор разредне наставе

Математика, библиотека

7

НЕ

100%

/

Горан Марковић

Дипломирани графичар ликовне уметности

Ликовна култура

18

ДА

15%

Алексаса Дејовић Севојно 85%

Владимир Туцовић

Професор физичког васпитања

физичко и здравственоваспитање, обавезна физичка активност

9

ДА

20%

/

Ивана Вуковић

Професор разредне наставе

Физика, Библиотека помоћник директора

6

НЕ

76%

/

Миленка Маринковић

Професор разредне наставе

Физика

Математика

36

ДА

99%

/

Звјездана Мијаиловић

Дипломирани географ

Грађанско васпитање , историја, библиотека

11

ДА

45%

Богосав Јанковић

Марија Глишић

Професор разредне наставе

Музиичка култура

1

НЕ

50%

/

Светлана Чегањац

Прфесор историје

Историја

22

ДА

30%

Нада Матић, Миодраг Миловановић Каран