foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

АНЕКС ГПРШ 1

АНЕКС ГПРШ 2

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ

РАЗВОЈНИ ПЛАН

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2022/2023. ГОДИНЕ

1. РАЗРЕД

2. РАЗРЕД

3. РАЗРЕД

4. РАЗРЕД

5. РАЗРЕД

6. РАЗРЕД

7. РАЗРЕД

8. РАЗРЕД

ПРИЛОГ