Наставно особље у нашој школи

 

 

Име и презиме

 

Врста Стручне Спреме

 

Предмет који предаје

 

Године радног стажа

 

 

Лиценца

%

ангаж. у школи

%

ангаж. у другој

школи (којој)

 

Мирјана Милојевић

Наставник разредне наставе

разредна настава

 

29

 

ДА

 

100%

 

/

 

Иван Филиповић

Професор разредненаставе

разредна настава

 

37

 

ДА

 

100%

 

/

 

Душан Глоговац

Професор разредне наставе

разредна настава

 

33

 

ДА

 

100%

 

/

 

Снежана Грбић

Професор разредненаставе

разредна настава

 

24

 

ДА

 

100%

 

/

 

Драга Савић

Професор разредненаставе

разредна настава

 

9

 

ДА

 

100%

 

/

 

Александра Јокић

Наставник српског језика

српски језик, библиотека

 

31

 

ДА

 

100%

 

/

 

Срђан Ковачевић

Професор српског језика

српски језик, библиотека

 

19

 

ДА

 

100%

 

/

 

Весна Петковић

Професор енглескогјезика

енглески језик,

библиотека

 

13

 

ДА

 

99%

 

/

 

 

Владан Цицварић

 

Професор разредненаставе

 

енглески језик

 

16

 

ДА

 

40%

Сирогојно 40%

Пета осн.

20%

 

Милош Рацић

Професор историје

 

историја

 

15

 

ДА

 

35%

Слободан Секулић 65%

 

Јелисавета Гавовић

Дипломирани географ

географија грађанско васпитање

 

16

 

ДА

 

80%

Уметн. школа 20%

 

Ана Пауновић

Дипломирани биолог

 

биологија

 

18

 

ДА

 

80%

М.М.

Луне 20%

 

 

Светлана Буквић

 

Наставник хемије

 

хемија, домаћинство

 

24

 

ДА

 

40%

Прва основна 60%

 

Тања Конатар

Наставник физичког васпитања

физичко васпитање, физ.и здр.

васпитање

 

28

 

ДА

 

100%

 

/

 

Горан Гардић

Професор техничког

образовања

ТиТ, инф. и рачун.

 

14

 

ДА

 

60%

Слободан Секулић  60%

 

Зоран Тодић

Вероучитељ

верска настава

14

НЕ

35%

Сирогојно

 

Даница Читаковић

Мастер ликовни уметник

ликовна култура, ТиТ

 

3

 

НЕ

 

75%

 

 

Душко Мијаиловић

Дипломирани професор руског језика

 

руски језик

 

18

 

ДА

 

89%

Стари град 11%

 

 

Светлана Сокић

Професор разредне наставе

Математика, библиотека

 

7

 

НЕ

 

100%

 

-

 

Горан Марковић

Дипломирани графичар ликовне уметности

Ликовна култура

 

18

 

ДА

 

15%

Алекса Дејовић 85%

 

 

Владимир Туцовић

Професор физичког васпитања

физ.и здр. васпитање, изабрани

спорт

 

9

 

ДА

 

20%

 

-

 

 

Ивана Вуковић

 

Професор разредне наставе

Физика, Библиотека Помоћник

директра

 

6

 

НЕ

 

87%

 

-

 

Миленка Маринковић

Професор разредне наставе

Физика Математика

 

36

 

ДА

 

99%

 

-

 

 

 

Звјездана Мијаиловић

 

 

Дипломирани географ

 

Грађанско васпитање, историја, физика

 

 

11

 

 

ДА

 

 

40%

Богосав Јанковић 40%

Пета основна

20%

 

Марија Глишић

Професор разредне наставе

Музиичка култура, информ.

 

1

 

НЕ

 

70%

 

-

 

 

Светлана Чегањац

 

Прфесор историје

 

Историја

 

22

 

ДА

 

30%

Нада Матић, М.М.

Луне