Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Завод ѕа вредновање квалитета образовања и васпитања
Министарство омладине и спорта
Град Ужице
Црвени крст Србија - Ужице