Матична школа у Равнима

 

Светлана Сокић, професор разредне наставе

V-1

Тања Конатар, наставник физичког васпитања

VI-1 

Светлана Буквић, наставник хемије 

VII-1

Весна Петковић, професор енглеског језика 

VIII-1 

 

 

Издвојено одељење Дрежник

 

Душко Мијаиловић, професор руског језика

V-2

Јелисавета Гавовић, професор географије 

VI-2

Срђан Ковачевић, професор српског језика

VII-2

Ана Пауновић, професор биологије 

VIII-2