Матична школа у Равнима

Први и трећи разред: Слађана Рогић, професор разредне наставе

Други разред: Иван Филиповић, наставник разредне наставе

Четврти  разред: Душан Глоговац, професор разредне наставе

 

Издвојено одељење Дрежник

Први и трећи разред: Мирјана Милојевић, наставник разредне наставе

Други и четврти разред: Снежана Грбић, наставник разредне наставе

 

Издвојено одељење Дрежник

Први, други и трећи разред: Драга Савић